Przejdź do treści

Komisje

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Bezpieczeństwa, Porządku i Obronności stała 2024-05-15
2 Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego stała 2024-05-15
3 Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki stała 2024-05-15
4 Komisja Rewizyjna stała 2024-05-15
5 Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska stała 2024-05-15
6 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała 2024-05-15
7 Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej stała 2024-05-15